Tutvustus

Oleme pikaealise kogemusega äri-, tööstusliku- ning laokinnisvara haldus- ja hooldusettevõte. Pakume oma klientidele terviklikku ja kvaliteetset kinnisvara haldamisteenust, nende kinnisvara pikaealiseks säilimiseks. Kõik meie tööd vastavad Eesti Vabariigi standardile EVS 807:2010.


Teenused

Kinnisvara haldus
Kinnisvara haldamine on administratiivne tegevus, mille tulemuseks on kinnisvara korrashoiuga seotud andmete pidev süstematiseerimine ja nende põhjal korrashoiuobjekti kohta pädevate otsuste tegemine.

Täishaldusteenus
Täishaldusteenus on kogu haldusstandardi piires kirjeldatud kinnisvara säilimise ja korrashoiu teostamine. Täishaldusteenuse puhul lepivad pooled kokku kindlates mängureeglites ja teineteist usaldades tegelevad kumbki oma erialase tegevuse ja kompetentsi piires. Teenuse puhul hõlmab leping kogu haldusteenuste paketti, vajadusel ka rohkemgi, kui seda kutsestandardid ette näevad. Teenuse tulemusena võib kinnisvara omanik kindel olla, et tema kinnistu, hooned ja rajatised on heades kätes ja teenust osutatakse võimalikult parimal ja säästvamal moel. Teenusega kaasnev vastutus ja usaldus kajastub ka perioodiliselt esitatavates ettekannetes ja ülevaadetes. Haldusteenuse osutaja tegevuse kohta.

Tehnohoolde korraldamine
Tehnohooldus on tegevused ja tööd selleks, et füüsiliselt säilitada kinnistu osaks olevaid ehitisi, tagades nende ning nende üksikute osade ja tehnosüsteemide seisundi vastavus ettenähtud nõuetele omaniku poolt volitatud ja võimaldatud vahenditega.
Kinnistu ja sellega seotud ehitiste ja rajatiste tehnoseadmed tagavad kinnistus ja sellega seotud aladel soovitud tingimused ja selleks vajalikud teenused, nagu õhu, vee, soojuse, energia, valguse, teabe jm vahendamine ning turva- ja liikumisteenused. Lao ja tootmishoonete puhul on paljud tehnosüsteemid erilised ja teinekord isegi unikaalsed. Neid kohtab harva elu- ja ühiskondlikes hoonetes.

Korrashoiu korraldamine
Tellides korrashoiu korraldamise, tagatakse kinnisvara omanikule kas hoone väline ja/või sisene heakord, kokkulepitud puhtustase ja koristuse sagedus.

Lisateenused
Pakume veel kinnisvara omanikule:
• Nõustamisteenus
• Aitame leida erinevate valdkondade teenusepakkujaid
• Aitame korraldada konkursse
• Aitame korraldada ning teostame ise remonditöid
• Hangime vajadusel erinevaid kulumaterjale (hügieeni-, kontori-, koristustarbed jne)

Kliendid
Meie kliendid on
• Lao-ja kontorihooned
• Tootmishooned
• Tööstuslikud alad ja kinnistud
• Pakume kinnisvara hooldus- ja heakorrateenuseid korterühistutele.


Kontakt

Tel. +372 6 141 502
GSM: +372 50 58 580 või +372 53 023 083
e-post:  info(a)laohaldus.ee
www.laohaldus.ee
Asume aadressil Kalmistu tee 26, Tallinn, Harjumaa.

TOP